Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem direct contact op.

Gebruik

Wat voor smartphone of tablet heb ik nodig?

U heeft een smartphone of tablet met een bluetooth versie 4.3 of hoger nodig. Met de gerenommeerde merken werkt de bluetooth stabiel. Wel is het belangrijk dat u uw telefoon af en toe helemaal uit zet.

Waarom is de gebruiksduur 6 maanden? En hoe vaak moet ik een sessie doen?

Een gebruiksduur van 6 maand? Dat is niet voor niets.

Medisch
De Laeq Health 3.0 dient voor een periode van minimaal 6 maanden te worden gebruikt, om het energieniveau van de cellen in het bloed te optimaliseren en daarmee je bloed en doorbloeding te optimaliseren alsmede je bloedwaardes.

De Laeq Health heeft een vast behandelprotocol,  volledig aangestuurd door de Laeq App, dat zo is opgebouwd dat minimaal 1 keer per dag de mitochondria/cellen dagelijks worden opgeladen door de Laeq Health 3.0. Dit is meestal genoeg voor de optimalisatie van bloedwaardes. Wanneer je fitter wilt worden of meer energie wil dan adviseren we je de Laeq Health twee keer dag te gebruiken. Tussen deze twee sessies dient minimaal zes uren te zitten voor een optimaal resultaat. Binnen deze zes uren kan geen sessie gestart worden.

Na ongeveer 6 maand zal in de meeste gevallen het lichaam zodanig gestimuleerd zijn dat de cellen zelf weer in de energieproductie kunnen voorzien. Maar er zijn gebruikers die de Laeq Health 3.0 gebruiken omdat er een erfelijke of genetische oorzaak aan het verminderd energieniveau ten grondslag ligt. Deze gebruikers zullen de Laeq Health 3.0 langer moeten gebruiken voor een optimaal resultaat. Ook zijn er gebruikers die de Laeq Health blijven gebruiken omdat bloedwaardes zoveel beter worden dat medicatie in sommige gevallen dan niet meer nodig is. Het gebruik van Laeq Health kent immers geen bijwerkingen.

Daarnaast kunt u de Laeq Health 3.0 blijven gebruiken om gezond te blijven of fitter te worden. De Laeq Health 3.0 zal naast de betere doorbloeding en zuurstoftransport en betere prestaties ook zorgen voor het optimaal functioneren van het immuunsysteem waardoor u minder vatbaar bent voor griep verkoudheid of infecties.

Kwaliteit
Door het regelmatig gebruik van de Laeq Health 3.0 kan beschadiging optreden aan de specifieke lens en wordt de energie doorgifte minder door slijtage en dergelijke. Voor optimale resultaten is het noodzakelijk dat de lens het bedoelde gebied volledig bestraald.  Ook de batterij kan na verloop van tijd in capaciteit achteruitgaan. Verder kunnen door slijtage storingen ontstaan in de kabels en connecties. Wij gaan voor het beste resultaat. Daarom willen wij naast het beste behandelprotocol ook zorgen voor optimale kwaliteit van de laser en maximale energiedoorgifte.

Kortom, een gegarandeerde werking van alle onderdelen. Op basis van gedegen onderzoek hebben we ervoor gekozen om na 6 maand gebruik de Laeq Health 3.0 in zijn geheel te vervangen. De gebruiker kan hierdoor voortdurend rekenen op een goed werkende Laeq Health 3.0.

Betaalbaar
Naast het leveren van een kwaliteitsproduct willen we de Laeq Health voor iedereen betaalbaar maken. Om deze reden stellen wij ook een abonnementsmodel beschikbaar ca. €1 per dag. U betaalt eenmalig € 62,00 en vervolgens € 31 per maand. Hiermee wordt u iedere 6 maanden automatisch een nieuw pakket thuisgestuurd. Overigens, dit is veelal lager dan uw eigen bijdrage bij ziektekosten en niet vergoede kosten door uw zorgverzekeraar.

Mag de Laeq Health alleen in de neus gebruikt worden?

Omdat de bloedvaten in de neus het meest aan de oppervlakte liggen en de neus het best toegankelijk is, is de Laeq Health specifiek ontwikkeld voor behandeling via de neus. Het maakt niet uit welk neusgat u hiervoor gebruikt. De werking bij toepassing via andere lichaamsdelen wordt door ons niet ondersteund en raden wij ten strengste af.

Waarom is de behandeling via de neus?

Omdat de bloedvaten in de neus het meest aan de oppervlakte liggen en de neus het best toegankelijk is, is de Laeq Health specifiek ontwikkeld voor behandeling via de neus. De werking bij toepassing via andere lichaamsdelen wordt door ons niet ondersteund en raden wij af.

De Laeq PBM clip glijdt steeds uit mijn neus. Wat moet ik doen?

Halverwege het snoertje zit een clip waarmee u het snoertje kunt vastzetten aan uw kleding. Hierdoor hangt het volledige gewicht van het snoertje en mogelijk de Laeq connector niet meer aan de clip die in uw neus zit en zal deze minder snel uit uw neus glijden.

Er komt neusslijm vrij, is tussentijds schoonmaken nodig?

Het is normaal dat er wat snot vrijkomt als de Laeq PBM clip in uw neus zit. Bij verkoudheid zal dit nog sterker het geval zijn. Het monochromatische licht straalt gewoon door uw neusvocht, dus in principe is tussentijds schoonmaken niet nodig. Bij een zgn. loopneus kunt u desgewenst kort de Laeq PBM clip verwijderen (u pauzeert dan even de Laeq Health app), uw neus snuiten, de Laeq PBM clip weer inbrengen en de sessie via de Laeq Health app weer hervatten.

Kan ik de Laeq Health ook tijdens het sporten gebruiken?

U kunt de Laeq Health ook tijdens sporten gebruiken, met uitzondering van zwemsporten. Wel bestaat de kans dat tijdens het sporten uit uw neus glijd en er sneller neusslijm vrijkomt, of dat het ademen via de neus wat moeizamer gaat. Omdat bij het sporten doorgaans meer wordt bewogen is het belangrijk dat het snoer van de Laeq PBM clip goed wordt bevestigd aan de kleding zodat de clip goed in uw neus blijft zitten.

Waarom duurt iedere behandeling 30 minuten?

Op basis van gedegen onderzoek is vastgesteld dat de meest optimale behandelduur 30 minuten bedraagt. Langer dan 30 minuten resulteert in een ‘overdosis’, waardoor u bijvoorbeeld hyperactief kunt worden of slapeloze nachten kunt krijgen. Bij een behandeling korter dan 30 minuten is het effect minder en draagt de therapie in mindere mate bij aan de gewenste verbetering. Om veiligheidsredenen hebben wij het gebruik door middel van de Laeq Health app gemaximeerd op 30 minuten en stimuleren we via dezelfde app dat de behandeling ook de volle 30 minuten duurt. Met name in de eerste weken kan de werking van Laeq Health anders ervaren worden. Wanneer u zich niet prettig voelt bij de behandeling verkort u dan de gebruiksduur op eigen initiatief.

Kan ik een sessie van 30 minuten ook pauzeren?

Hoewel wij dit niet aanbevelen, biedt de app de mogelijkheid om even te stoppen. De tijd stopt echter niet. De tijd dat u pauzeert gaat van de sessieduur van 30 minuten af. Het effect van de behandeling zal hierdoor verminderen. Hiermee willen wij veilig gebruik garanderen en voorkomen dat u teveel krijgt.

Hoe vaak moet ik de Laeq connector opladen?

In principe heeft de Laeq connector met een volle batterij capaciteit voor meerdere dagen. Om niet onverwacht met een lege batterij te worden geconfronteerd adviseren wij u om de Laeq connector in ieder geval wekelijks volledig op te laden.

Ik heb geen computer om de Laeq connector op te laden. Hoe kan ik dat doen?

De Leaq Health wordt standaard zonder lader geleverd. Een geschikte lader kunt u eenvoudig aanschaffen bij iedere elektronicawinkel.

Kan ik het abonnement stoppen?

U kunt uw Laeq Health lidmaatschap 3 maanden voor de volgende levering van de Laeq Health opzeggen, gerekend vanaf de datum van de eerste inning van het aangaan van het abonnement en lidmaatschap. Nadat u hebt opgezegd, behoud u uw toegang tot het via de App aangestuurde device tot aan het einde van de 6 maanden uit die betreffende periode. We verrichten geen terugbetalingen of crediteringen voor de maanden na de opzegging. Bedragen blijven verschuldigd tot het einde van de 6 maanden gebruik. Dat is dezelfde tijd dat de Laeq Health aangestuurd wordt via de Laeq Healt App. Om uw lidmaatschap op te zeggen stuurt u een bericht naar klantenservice@laeqhealth.com.

Ik wil dat mijn partner mij abonnement voortzet kan dat?

In principe kan uw partner uw abonnement voortzetten. Het bestaande account blijft echter ongewijzigd. Dit account is persoonlijk en maakt u de eerste keer aan voor een minimale periode van 6 maanden.

Kan ik de Laeq Health ook gebruiken op een tablet?

U kunt de Laeq Health app ook installeren op een iPad (iOS versie 9.0 en hoger) of een Android tablet versie 4.3 en hoger). Wel heeft u een Bluetooth versie 4.0 nodig.

Ik heb een Windows telefoon. Kan ik de Laeq Health gebruiken?

99,7% van de smartphones maakt gebruik van het Android en iOS besturingssysteem. Om deze reden hebben we de Laeq Health app vooralsnog alleen ontwikkeld voor Android en iOS.

Ik heb geen smartphone of tablet. Kan ik de Laeq Health gebruiken?

De Laeq Health werkt alleen in combinatie met de Laeq Health app. Deze app is ontwikkeld voor Android en iOS smartphones en tablets.

En als ik langer wil? Kan ik dan twee Laeq Health apparaten bestellen?

Op basis van grondig onderzoek is vastgesteld dat de meest optimale behandelduur 30 minuten bedraagt. Langer dan 30 minuten resulteert in een ‘overdosis’, waardoor u bijvoorbeeld hyperactief kunt worden of slapeloze nachten kunt krijgen. Om veiligheidsredenen hebben wij het gebruik door middel van de Laeq Health app gemaximeerd op 30 minuten en stimuleren we via dezelfde app dat de behandeling ook de volle 30 minuten duurt. Het gebruik van meer dan 1 abonnement raden wij ten strengste af.

Ik heb het idee dat het steeds minder werkt. Wat kan ik doen?

Om te ervaren wat de Laeq Health met u doet, zou u een periode kunnen stoppen. Veelal wordt een teruggang ervaren. De periode van 6 maanden waarin het device gebruikt kan worden wordt daarmee overigens niet verlengd. Om uw immuunsysteem optimaal te houden is het aan te bevelen het gebruik te continueren.

Moet ik gebruik melden bij mijn (behandeld)arts?

U hoeft dat niet, u mag dat wel. In de praktijk zien we dat klanten zulke goede verbeteringen ervaren dat ze dat wel doen. U kunt daarvoor ook de rapportages uit uw eigen account gebruiken. Het is belangrijk dat u de behandelwijze van Laeq Health overigens nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van behandelwijze, over gezondheid en ziekte. Daarvoor moet u zich te allen tijde wenden tot uw behandelende arts. Hiervoor is Laeq Health niet verantwoordelijk, dit bent u zelf.De behandelingen via de Laeq Health zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts. Wij geven geen medische adviezen. Door jarenlang onderzoek en ervaring op het gebied van PhotoBioModulation door middel van Low Level Laser therapie hebben wij kunnen constateren dat we met onze behandel methode zeer positieve resultaten hebben behaald. Echter, wij kunnen geen garantie geven op genezing. Bijdragen in de kwaliteit van leven, zowel geestelijk als lichamelijk, dat is onze hoofddoelstelling. Daarbij is het erg belangrijk uw eigen gevoel en aangegeven advies van artsen te volgen. Als men van mening is, dat men naast onze therapie nog een andere wijze van behandeling, regulier of complementair, moet/wil volgen, dan kunnen wij informatie ter beschikking stellen aan uw arts of behandelaar. Binnen het boven geschetste kader kunnen de behandelmethoden van Laeq Health bijdragen aan een betere gezondheid en aan medische behandelingen. Laeq Health geeft dan ook geen garanties betreffende diagnoses en/of behandelingen. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheidszorg. Het is uw vrijwillige keus om Laeq Health als bijdrage aan uw gezondheid of fitheid te gebruiken

Kan ik de pop-up meldingen over gebruik van de Laeq Health app ook uitzetten?

Default staan de meldingen aan. Dit achten wij van groot belang om het effect van de behandeling te optimaliseren. Wilt u dit niet, dan kunt u de berichtgeving uitschakelen bij uw smartphone instellingen.

Hoe lang mag/moet ik de Laeq Health 3.0 gebruiken?

Dit is afhankelijk van waarvoor u de Laeq Health gaat gebruiken. Is het een chronische of acute aandoening? Gaat het om een erfelijke aandoening of is genetisch bepaald. Of gebruikt u de Laeq Health om gezond te blijven of fitter te worden. Ons advies is om de Laeq Health minimaal gedurende een half jaar te gebruiken voor een optimaal effect.

Kan ik de Laeq Health ook onderweg gebruiken?

Jazeker kan dat en dat wordt ook veel gedaan.  Bijvoorbeeld in de auto of trein onderweg. U heeft daarvoor echter wel een mobiele internetverbinding nodig om een sessie te kunnen starten.
Als u bij uw telefoonabonnement een  internetbundel heeft,  is deze vanaf  juni 2017 ook in buitenland geldig. Buiten Europa heeft u Wifi of een internetbundel nodig als u een sessie wilt starten.  Na de start kunt u deze uitzetten. Een internetverbinding is nodig om scores in de app te registreren.

Wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?

De Laeq Health 3.0 wordt door verzekeraars niet gezien als medicijn. Het verschil met een medicijn is er ook; met de Laeq Health zijn er geen bijwerkingen, en geen chemische effecten, maar photobiomodulation. Dit monochromatisch licht wordt opgenomen door alle cellen in uw bloed. Deze worden daardoor gestimuleerd om weer optimaal te functioneren. Met als resultaat een verbeterde doorbloeding, een verbeterd zuurstoftransport, een verbeterd immuunsysteem en het vrijkomen van endorfines. Uitgaven die mensen doen voor onder andere preventie zijn ook niet fiscaal aftrekbaar. Daarom houden we de prijs acceptabel voor iedereen; 1 euro per dag. De voordelen die je bereikt met PBM zijn echter ook groot! Meer energie, sneller herstel etc. Verder weten we uit de praktijk dat andere uitgaven voor ziekte als snel verminderen. 

Veiligheid

Ik heb per ongeluk in mijn oog geschenen, wat nu?

De Laeq PBM clip is uitgevoerd met een klasse 3R laser. Deze klasse wordt beschouwd als ongevaarlijk (laag risico), maar kan potentieel gevaarlijk zijn indien vaker en lang direct in de laserbundel wordt gekeken. Dit is op eigen verantwoordelijkheid. Bij juist gebruik van de Laeq Health is de kans dat u rechtstreeks in de laser kijkt nihil. De Laeq PMB clip zit dan immers in uw neus voordat u de sessie start. En na het beëindigen van een sessie is de Laeq PMB clip weer uitgeschakeld.

Ik merk dat ik last heb van rood licht in mijn oog, bij het ene neusgat meer dan andere. Is dit gevaarlijk?

Er kan rood licht vanuit uw neus doorschijnen richting uw ogen. Bij donker zal dit sterker worden ervaren dan wanneer het licht is. Dit is echter niet gevaarlijk.

Ik ben zwanger. Mag ik de Laeq Health gebruiken?

Gebruik tijdens de zwangerschap raden wij zekerheidshalve af, hoewel wij geen directe risico’s of negatieve ervaringen hebben. Indien u de behandeling wilt doorzetten of starten overlegt u dan met uw (behandelend) arts. Desgevraagd leveren wij de benodigde informatie over de werking van Photobiomodulation via Laeq Health.

Wat gebeurt er als ik mijn koptelefoon in de Laeq connector stop.

Wij raden het af om de Laeq connector te koppelen aan andere apparaten dan de Laeq PBM clip. De Laeq connector is wel beveiligd. Als de Laeq Health app is uitgeschakeld, kan de Laeq connector niet worden gebruikt. Er staat geen stroom op de uitgang. Dus als er een koptelefoon of een ander apparaat wordt aangesloten gebeurt er niets.

Moet ik mijn smartphone bij mij houden tijdens een sessie?

Om de Laeq Health te kunnen gebruiken moet uw smartphone (of tablet) via Bluetooth verbonden zijn met de Laeq connector. Door bediening via de app wordt de Laeq Health ingeschakeld bij het begin van een sessie en uitgeschakeld aan het einde van een sessie. Wij raden u voor een veilig gebruik daarom aan om de smartphone tijdens een sessie altijd bij u te houden.

Is deze apparatuur en behandeling veilig en wat zijn de lange termijneffecten?

Dit is door de FDA (Food and Drug Administration uit de VS, de meest strenge onderzoeksorganisatie op gebied van medicijnen en medische apparatuur ter wereld) onderzocht. Zij kwamen tot de conclusie dat Low Level Lasertherapie veilig is, er geen bijwerkingen zijn. Ook niet op de lange termijn. In de VS hebben ze al meer dan 30 jaar ervaring en bestudering van diverse onderzoeken.

Toepassing

Ik ben een sporter, waarom zou ik de Laeq Health gebruiken?

Juist voor een sporter is de Laeq Health thuislaser een zeer effectieve aanvulling om uw sportieve doelen te realiseren. U haalt meer resultaat uit uw trainingsarbeid en u herstelt sneller! Het is als een hoogtestage aan huis. Het dagelijkse gebruik zorgt voor een betere doorbloeding, actievere rode bloedcellen, een betere zuurstofopname en een beter zuurstoftransport. Met als resultaat een hoger uithoudingsvermogen, een snellere opname van voedingsstoffen, betere energie-afgifte aan uw spierweefsel en snellere afvoer van afvalstoffen. Hierdoor herstelt u na trainingen sneller en wordt verzuring verminderd.

Ik heb geen aandoeningen zoals fibromyalgie, ME of CVS. Kan ik het toch veilig gebruiken?

De Laeq Health kan naast om beter te worden, gebruikt worden om gezond te blijven of fitter te worden. Het is daarmee bedoeld voor iedereen die er voor kiest het lichaam op een natuurlijke manier te optimaliseren en zich goed te voelen.

Bestellen

Als ik er meerdere Laeq Haelth apparaten bestel, kan dat op de dezelfde naam en wachtwoord?

U kunt zoveel apparaten bestellen als u wilt. Iedere Laeq Health dient wel apart te worden geactiveerd. Dit kan niet met dezelfde naam en wachtwoord.

Ik wil mijn familie verrassen. Hoe werkt dat?

U kunt in onze webshop uw bestelling ingeven. Het bezorgadres kan afwijkend zijn van het factuuradres. Zo kunt u de Laeq Health op het adres laten afleveren van uw familie en ze hiermee verrassen. Per bestelling kunt u 1 afwijkend adres invullen.

Ik heb een jaarbedrag betaald, maar wil toch stoppen. Kan ik mijn geld terugkrijgen?

Bij een jaarbedrag heeft u 2 pakketten ontvangen. Nadat u uw 2e pakket ongebruikt en in originele verpakking aan ons heeft teruggestuurd op eigen kosten maken wij het jaarbedrag minus het het bedrag dat u betaald zou hebben voor 1 pakket inclusief kosten aan u over. Het voordeel van het jaarpakket vervalt dan daarmee.

Hoe lang duurt voordat ik mijn bestelling heb?

Indien de Laeq Health voorradig is heeft u deze binnen enkele werkdagen in huis.

Troubleshooting

Ik gebruik een Ipad, maar kan de Laeq Health app niet vinden!

Wanneer u in de appstore kijkt bij iphone app’s ziet u de Laeq Health app al snel staan.  Dus niet bij de Ipad app’s.

De Bluetooth verbinding levert problemen op

Waneer u bluetooth 4.0 op uw smartphone of tablet heeft moet de Bluetooth werken. Enkele goedkopere merken telefoons hebben soms een mindere kwaliteit chip. Daar kunnen wij niets aan doen. Wanneer het niet werkt op uw smartphone, kunt u de Laeq ook aansturen via uw tablet, mits deze bluetooth 4.0 of hoger heeft.

Voor een goed werkende Bluetooth verbindng is het van belang dat u de Smartphone of tablet regelmatig even helemaal uit en weer aan zet. Daarmee is in vele gevallen het probleem opgelost.

Het lukt me niet om de sessie te starten

Als u de Laeq app start heeft u een internet verbinding nodig. Dit is nodig om de data in uw persoonlijke omgeving te kunnen registreren.

U heeft dus Wifi nodig of een 3G / 4G internet verbinding. Dit is alleen nodig bij de start.

Bent u op vakantie in het buitenland dan kiezen gebruikers ervoor om heel even de internet verbinding aan te zetten en direct weer uit te zetten na de start van de sessie. Zo voorkomt o onnodige kosten.

De Laeq PBM clip doet het niet, wat moet ik doen?

Indien er geen licht uit de Laeq PBM clip komt kan dit 2 oorzaken hebben. De Laeq PBM clip is ondanks scherpe kaliteitscontroles defect of de stekker is niet volledig in de Laeq connector gedrukt. Is de stekker wel volledig in de Laeq connector gedrukt en de batterij is opgeladen neemt u dan contact op met de klantenservice.

Ik zie geen lampje op de Laeq connector.

Schakel de Laeq connector in indien deze is uitgeschakeld. Als de batterij leeg is, laad dan de Laeq connector volledig op. Brandt er dan nog geen lampje, neem dan contact op met de klantenservice.

De Laeq PBM clip sluit niet goed aan op Laeq connector.

Probeer de stekker van de Laeq PBM clip goed aan te drukken. Lukt dit niet, neem dan contact op met de klantenservice.

Kan ik een nieuwe Laeq PBM clip kopen? De mijne is kapot.

Neem contact op met de klantenservice.

Welke garantie voorwaarden zijn van toepassing?

Voor de producten van Laeq Health geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoop-bon of factuur worden aangetoond. Na activatie van de Laeq Health bedraagt de garantietermijn 6 maanden. Voor de overige garantievoorwaarden verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing.

Mijn Laeq

Moet ik een gebruikersnaam en wachtwoord invullen?

Bij het activeren van uw Laeq Health via de Laeq Health app wordt gevraagd om een e-mailadres, een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Kan ik direct een account aanmaken?

U kunt direct een account aanmaken via de Laeq Health app. Zodra dit account is aangemaakt kunt u de Laeq Health na activatie via de met het pakket meegeleverde unieke QRcode gebruiken. Ook kunt u uw eigen gegevens raadplegen door in te loggen op ‘mijn Laeq’ via onze website www.laeqhealth.com.

Hoe krijg ik een rapportage?

U kunt uw eigen gegevens raadplegen door in te loggen op ‘mijn Laeq’ via onze website www.laeqhealth.com.

Welke rapportages kan ik genereren?

Afhankelijk van de reden van aankoop worden u een aantal vragen gesteld. Deze zijn bedoeld om u inzicht te geven in a) pijnscores b) hoe de slaap is en c) hoe uw energiescore ervaren wordt. Daarnaast kunt u uw therapietrouw volgen op de app en in de rapportages.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

U kunt via de app aangeven dat u uw wachtwoord vergeten bent. Er wordt vervolgens een nieuw wachtwoord verstuurd aan het bij ons bekende e-mailadres.

Privacy

Wat wordt gemeten? Waarom?

De app vraagt u regelmatig om aan te geven hoe u zicht voelt. Een en ander afhankelijk van waarom u de Laeq Health gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen in uw persoonlijke dossier dat u kunt raadplegen via ‘mijn Laeq’, zodat u kunt zien hoe u zich ontwikkelt.

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Laeq Health gebruikt deze gegevens samengevoegd en op anonieme wijze, op zodanige dat u niet persoonlijk identificeerbaar bent. Dit met het doel de kwaliteit van de Laeq Health producten en toepassingen te verbeteren en om inzicht te krijgen in de resultaten van het gebruik van de Laeq Health devices eventueel per doelgroep.

Is de privacy gewaarborgd?

Ja, hiervoor verwijzen wij naar onze privacyverklaring die voldoet aan de AVG uitgangspunten.

Elke dag beter

Voor minder dan € 1,- per dag

Bestellen

Bestel Laeq
Leading Innovators