Ronald Menneken

 

Toevoeging van het management:
De Laeq Health is thans ontwikkelt. Sinds het vierde kwartaal van 2018 is Ronald Menneken niet langer actief betrokken bij Laeq Health B.V. en wordt de organisatie geleid door het Laeq team en medisch adviseur dr. H. Franke phd. Wanneer u vragen heeft of informatie wilt, verzoek ik u contact op te nemen met de heer M. Stevens, Ceo van Laeq Health. Dat kan via m.stevens@laeqhealth.com.

Na vele jaren gewerkt te hebben in de medische commerciële sector en daarbinnen vele specialistische opleidingen te hebben gevolgd, ben ik me in 2010 gaan toeleggen op PhotoBioModulation (PBM). In alle jaren daarvoor jaren leidde ik onder andere medisch specialisten op bij de introductie van nieuwe technieken, waaronder een autoloog bloedtransfusie systeem.

Deze ervaringen vormden de basis om lasertherapie professioneel te onderzoeken en neer te zetten. In eerste instantie lag het accent daarbij op de medische lasertherapie in de gezondheidszorg, maar al snel stuitte ik op de therapeutische lasermethode PBM.

Mijn vader kreeg hartfalen en ging ik op zoek naar een methode om zijn kwaliteit van leven te verbeteren. Dat werd PBM, omdat het én zorgt voor een betere doorbloeding én voor meer energie. Ik ontdekte meer en meer de therapeutische laser en kwam erachter dat de werkingsmechanismes en daarmee de essentie van zowel medische als therapeutische lasers hetzelfde is: energie toedienen aan cellen. Dat besef resulteerde mede in de eerste PBM-ontwikkelingen en de eerste productversies van de laeq apparaten ter verbetering van onder meer de doorbloeding en het zuurstoftransport.

Voor mijn vader betekende dat minder belasting van zijn hartfalen en een betere kwaliteit van leven.

Vervolgens zijn we ons product door gaan ontwikkelen. Met als uiteindelijk resultaat de Laeq Health 3.0. Hierbij zijn de golflengte van de laser, het wattage en de behandelduur gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based medicine). Inmiddels hebben de ontwikkelingen en doorontwikkelingen in samenwerking met onder meer Pain Control Centre en tal van andere technische en/of wetenschappelijke partners geleid tot Laeq Health en tot de thuislaser Laeq Health 3.0.

Maar het heeft vooral geleid tot vele tevreden klanten, vele tevreden gebruikers van de Laeq Health 3.0. Gebruikers die dagelijks ervaren, voelen hoe effectief PBM is. En die zich elke dag fitter en vitaler, die zich elke dag beter voelen.

 

Elke dag beter

Voor minder dan € 1,- per dag

Bestellen

Bestel Laeq
MKB innovatie top 100