De basis: Photobiologie / photobiomodulation

Photobiomodulation is de wetenschappelijke term die vaak gebruikt wordt voor de beschrijving van low level lasertherapie. Het houdt in dat coherent, monochromatisch licht van een laser foto-biochemische reacties in de cellen veroorzaakt. Fotonen worden geabsorbeerd door receptoren. Dat zijn lichtgevoelige moleculen – chromoforen binnen de cellen. De chromoforen, endogene porfyrines, mitochondriale en membranale cytochromes, hemoglobine en andere lichtgevoelige moleculen zijn verantwoordelijk voor photobiostimulatie, omdat zij het vermogen hebben om laserstraling te absorberen. Deze laserstraling leidt tot een verhoogde productie van cellulaire biochemische energie; ATP (adenosine-triphosphotase). ATP initieert een normalisering van de celmorfologie, de celfunctie, verhoogt de cellulaire stofwisseling en kent meerdere positieve fysiologische reacties.

Photobiomodulation (ook wel Low level Laser) stimuleert het zelf herstellend vermogen van het lichaam door middel van bestraling met (rood) laserlicht. Cellen in het lichaam absorberen dit licht en converteren dit in biochemische energie dat onder meer herstel en genezing bespoedigt. Biostimulation is een complex mechanisme waarbij de onderstaande onderwerpen een rol spelen.

Het laserlicht stimuleert de mitochondria (energie producerende delen van de cel) om stoffen aan te maken, om vernieuwing van cellen te versnellen en beschadiging ervan te herstellen. Er is sprake van een interactie tussen het laserlicht en het weefsel; een fotochemische interactie. Dit kan vergeleken worden met fotosynthese waarbij de energie uit zonlicht wordt gehaald. Bij de bestraling met laserlicht van 650 nm met de specifieke divergerende lens van de Laeq Health vindt er een biochemische reactie plaats in onder meer de mitochondria, de celkern en de chromoforen (fotoreceptoren).Daar waar bijvoorbeeld planten energie halen doordat zonlicht geabsorbeerd wordt door het magnesium in de celkern, kan de energietoevoeging in de menselijke cel door middel van photobiomodulatie gestimuleerd worden door laser-‘licht’ toe te voegen aan de cellen.

Mitochondriën zijn de energiecentrales in een cel. Tijdens het omzetten van energie produceren ze afvalproducten, zoals reactive oxygen species (ROS) of ‘vrije radicalen’. Dit ROS of vrije radicalen kan het DNA beschadigen. Mitochondriaal DNA is hierop geen uitzondering en omdat dit mitochondriaal DNA dicht bij de energiesynthese zit, kan het mitochondriaal DNA sterk worden aangetast.  Deze mutaties zijn de bron van mitochondriale ziektes en kunnen van invloed zijn op gebieden met een hoge energiebehoefte zoals hersenen, spieren en het centrale zenuwstelsel. Bijvoorbeeld mensen die leiden aan MS, Parkinson of Alzheimer hebben een veel hogere mate van mitochondriale mutaties dan gezonde mensen en dus kan het functioneren van de mitochondriën van invloed zijn op ziektes. Als het Mitochondriale DNA is beschadigd door ziekte of is aangetast, wordt dit Mitochondriale DNA ontrafeld en kan het niet in de noodzakelijke energiebehoefte voorzien.

Daarnaast verbetert de functie van de mitochondria in de witte bloedcellen door het gebruik van de Laeq Health. Dit zijn de energieleveranciers van de cel. Ook wordt de energie van de laser geabsorbeerd door de rode bloedcel waardoor de rode bloedcel beter kan voorzien in het zuurstoftransport en ook nog eens flexibel blijft tot het eind van zijn levenscyclus. Hierdoor komt er ook voldoende zuurstof en voedingsstoffen in de kleine bloedvaten.

Daarom noemen wij de Laeq Health methode ook wel “bloedverbeteraar”. Bloed is immers de brandstof voor je lichaam. In feite is het daarmee HET vitaliteitsproduct waarmee je ziektes kunt voorkomen, je je beter kunt voelen, medicatie kan verminderen en beter kan presteren.

Elke dag beter

Voor minder dan € 1,- per dag

Bestellen

Bestel Laeq
Leading Innovators